Zaznacz stronę

OFERTA

Dokładamy wszelkich starań, by nasza oferta uwzględniała wszelkie potrzeby naszych Klientów

i

Księgowość

N

prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

N

prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów

N

prowadzenie ewidencji karty podatkowej

N

prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

N

nadzór nad formalną poprawnością dokumentów

N

prowadzenie pozostałych ewidencji wymaganych przepisami: ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia

N

sporządzanie i wysyłanie droga elektroniczną do Urzędu Skarbowego deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)

N

sporządzenie umów o pracę wraz z innymi wymaganymi dokumentami związanymi z zatrudnieniem pracowników

N

sporządzenie umów cywilnoprawnych ( umów zlecenie i umów o dzieło)

N

przygotowanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych

N

sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników

N

sporządzanie świadectw pracy

N

sporządzanie kompleksowej dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej oraz przekazywanie jej drogą elektroniczną do ZUS

N

sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych (PIT-11;PIT-4R, PIT-8AR) oraz przekazywanie jej drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego

l

Pozostałe usługi

N

załatwienie formalności związanych z rejestracją firmy, w tym również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R)

N

pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

N

sporządzanie sprawozdań do GUS

N

sporządzanie deklaracji PCC od umów cywilno -prawnych,

N

sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

N

przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej

N

wyprowadzanie zaległości księgowych